Licencje i certyfikaty

Prace instalatorskie

Wykonujemy instalacje na podstawie niezbędnych zezwoleń i licencji. Dysponujemy certyfikatami potwierdzającymi nasze uprawnienia do wykonywania prac instalatorskich.

  • Certyfikat Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009
  • Koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Licencja Pracownika Zabezpieczenia Technicznego Drugiego Stopnia
  • Certyfikat Systemu Okablowania Strukturalnego
  • Autoryzacje
  • Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące