Praca

Zatrudnimy inżyniera elektryka z praktyką, posiadającego uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia kwalifikacyjne EiD . W przypadku braku uprawnień i chęci ich zdobycia jest możliwość odbycia u nas praktyki  wymaganej do uzyskania uprawnień budowlanych  do projektowania i prowadzenia robót bez ograniczeń w zakresie instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych.

W zakresie obowiązków byłyby sprawy związane :

  • z kierowaniem zespołem pracowników realizujących zadania w szerokim zakresie instalacji i systemów ,w okresie wdrażania pod nadzorem właściciela i pełnomocnika firmy, a póżniej samodzielnie.
  • przygotowywanie ofert
  • rozliczenia ,dokumentacja odbiorowa ,
  • kontakty z klientami
  • udział w realizacji zamówień materiałów .

W razie zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zatrudnimy także technika elektryka lub elektronika zainteresowanego pracą w zakresie montażu, serwisu, obsługi, instalacji elektrycznych, układów sterowania, systemów p.pożarowych itp.